2016, JYVASKYLA, FINLAND
SURFACE : 200 M2
PHASE : ESQUISSE
ÉQUIPE : WEN QIAN ZHU, CÉDRIC THOMAS

 

 

| © WEN QIAN ZHU |