2014, HELSINKI, FINLAND
SURFACE : 12,000 M2
PHASE : CONCOURS PARTICIPÉ
ÉQUIPE : CÉDRIC THOMAS, WEN QIAN ZHU

 

 

| © WEN QIAN ZHU |