2008, SHANGHAI, CHINE
SURFACE : 30,000 M2
PROJET DE CAUP
ÉQUIPE : WEN QIAN ZHU, JUN YING QI, XIU E XIE, PAUL KOZIOL, AUSTIN KMIECINSKI

 

 

| © WEN QIAN ZHU |