2006, SHANGHAI, CHINE
ÉQUIPE : WEN QIAN ZHU, HUI WANG, JING WANG, XIN LING XU, JING ZHANG, JIE YUN ZHU, SHAO XI WANG

 

 

| © WEN QIAN ZHU |